Kunstconnectie is de branchevereniging voor kunsteducatie en kunstbeoefening en bundelt centra voor de kunsten, muziekscholen, provinciale ondersteuningsinstellingen voor kunst & cultuur en andere organisaties die kunsteducatie bieden en kunstbeoefening mogelijk maken. 
<<meer>>
==================================
Open brief Jan Brands aan Tweede kamer; 'Kunst is bijna voetbal'

Woensdag 2 juli debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van cultuureducatie en er staat veel op het spel. Lees hier de open brief van Jan Brands, directeur Kunstconnectie, branchevereniging voor kunsteducatie en kunstbeoefening aan de Tweede kamer. 

In voorbereiding op het algemeen overleg cultuureducatie van woensdag 2 juli 2014 hebben Kunstconnectie, de Manifestgroep, Kunsten '92 en de Federatie Cultuur vorige week al een gezamenlijke reactie gestuurd op de brief van minister Bussemaker van 20 juni 2014 met daarin de beleidsreactie op het rapport van de Raad voor Cultuur 'Meedoen is de kunst'.

==================================

MELD U HIER AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Lees meer onder vereniging>nieuwsbrieven


==================================

Akkoord bereikt over cao Kunsteducatie
27 juni 2014 - Kunstconnectie en de vakbonden FNV KIEM en de Ntb hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO Kunsteducatie. Het principeakkoord wordt door CAO-partijen met een positief advies ter stemming aan haar achterban voorgelegd. Pas na instemming is het principeakkoord definitief. Leden ontvangen bericht. 
Er is tevens een persbericht verzonden.

==================================

Reactie op beleidsadvies 'Meedoen is de kunst'

In voorbereiding op het algemeen overleg cultuureducatie van woensdag 2 juli 2014 hebben Kunstconnectie, de Manifestgroep, Kunsten '92 en de Federatie Cultuur een gezamenlijke reactie gestuurd op de brief van minister Bussemaker van 20 juni jl. met daarin de beleidsreactie op het rapport van de Raad voor Cultuur 'Meedoen is de kunst'.
<<lees meer>>

Meedoen met cultuur verdient stimulansen
De VNG vindt dat meedoen met cultuur stimulansen verdient. Wij zijn voorstander van een convenant tussen de overheden met als onderdelen: een kwaliteitsprogramma voor de brede basisschool, talentontwikkeling bij amateurs en versterking van verenigingen. Dit hebben we minister Bussemaker van OCW in een brief laten weten.

Lees meer ==================================
Ouderenparticipatie bij Kunstencentra - 24 juni
Kunstconnectie en LKCA organiseren op dinsdag 24 juni 2014 een dag met als thema Ouderenparticipatie bij Kunstencentra.

Kunstenaanbod voor ouderen maakt nog niet vanzelfsprekend onderdeel uit van het pakket dat centra voor de kunsten aanbieden. Terwijl toch blijkt dat ook vanuit de ouderen-doelgroepen vraag is naar mogelijkheden om deel te nemen aan kunst- en cultuurprojecten, -cursussen en/of -lessen. Hoe speel je in op de behoefte van ouderen? Hoe ontwikkel je aanbod? Met welke partners werk je daarvoor samen? Wat is het gemeentelijk beleid waarmee je dan te maken hebt? Dit zijn de vragen die wij voor en met u willen beantwoorden op deze dag.
<<lees meer>>
==================================
Argumenten pro kunsteducatie/gemeenteraadsverkiezingen 2014

In vervolg op de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 heeft Kunstconnectie zes aanbevelingen geformuleerd voor de gemeentelijke politici. U kunt voor uw overleg met lokale en/of provinciale politici en bestuurders hier vrijelijk gebruik van maken en wellicht kunnen de argumenten u ook helpen bij het schrijven van uw beleidsdocumenten.
<<lees meer>>